Q1318295

списък на Наратив Книга : Гласувайте за любимите си.

списък на Наратив Книга   : Гласувайте за любимите си.

Наратив е термин в литературната теория и критика, също и във философията и семиотиката. Думата в българския език е чуждица, но в най-общия си смисъл терминът се превежда като история, разказ. Често се употребява в естетиката (наративи – сенсибилизиращи, ориентировъчни, съхранителни). В българската литература се използва терминът "нарация" (narration), чийто превод буквално е "повествование".

"Narrative" във френската и в английската научна терминология се използва по различен начин – във френската като прилагателно със значение "повествователна", а в английската се разбира като текст, за който е характерно обективно описание на поредица от хронологични и причинно-следствено свързани събития.

Понятието е въведено през 1966 с "Природата на наратива", от американските литературни теоретици Робърт Келог и Робърт Едуард Скоулз, където те дават следното определение – "всички тези литературни произведения, които се различават по две характеристики- присъствието на сюжет и присъствието на разказвач".

Терминът "наратив" и до днес е разбиран като повествователен текст, епически текст.

Според речника на Фаулър английското понятие "narrative" е дадено като "подробен разказ на поредица от факти и събития и установяване на някаква връзка помежду им".

Причина за попадането на термина "наратив" в българската научна терминология донякъде е вследствие липсата на специфичен термин за "епически текст", синоним на термините "лирически текст" и "драматичен текст".

В своя тесен смисъл наративът е разбиран като вербален текст, който се характеризира с обeктивно описание, без значение устно или писмено, на поредица от хронологични събития.

В широкия си смисъл наративът се разглежда като семиотично представяне на серия от събития, които са смислово свързани по темпорален и причинно-следствен начин. Пример за това са пиеси, филми, романи, дневници, хроники, комикси, кинопрегледи и други.

 Прочетете повече...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Правила за гласуване

  • Можете да гласувате нагоре или надолу. Моля, винаги се вземат предвид контекстът при гласуване, например една песен трябва да се гласува нагоре или надолу по отношение на други песни, съдържащи се в албума, представяне на актьор в сравнение с други участници в същия филм, книга по отношение на други книги от същия автор или в рамките на същия жанр.
  • Гласуването може да бъде отменена, като кликнете обратното гласуване в рамките на 24 часа. След това можете да гласувате отново на същата позиция.
  • Всеки потребител има право на един глас за всяка позиция в рамките на определен списък на всеки 24 часа. След 24 часа можете да гласувате отново на същата позиция в рамките на същия списък.
  • Можете да гласувате за най-много обекти, колкото искате в списъка или на една и съща позиция, ако това е част от друг списък. Например, можете да гласувате David Bowie нагоре или надолу в списъка на поп музиканти, както и в списъка на инди рок изпълнители и в списъка на рок музиката артисти и т.н.
  • Happy гласуването!