Q482

списък на Поезия Книга : Гласувайте за любимите си.

списък на Поезия Книга   : Гласувайте за любимите си.

Поезията (от гръцки: ποίησις, „творчество, творение“) е форма на литературното изкуство, при която езикът се използва заради неговите естетически и стимулиращи емоциите качества в допълнение към (или вместо) чисто познавателното и семантичното му съдържание. Поезията може да бъде писана самостоятелно, като отделни стихотворения, или в съчетание с други изкуства, както в поетичната драма, песните или поезията в проза.

Поезията и теоретичните коментари за нея имат дълга история. Ранните опити за анализ на поезията, като трактата „Поетика“ на Аристотел, се концентрират върху използването на речта в реториката, драмата, песните и комедията. По-късно се появяват изследвания на елементи като повторението, формата на стиха и римата, като се акцентира върху естетиката, която отличава поезията от по-обективно информативните прозаични форми. От средата на 20 век поезията понякога се дефинира по-широко като фундаментален творчески акт, използващ езика.

В поезията често се използват особени форми и конвенции, за да се придаде различно значение на думите или за да се предизвика емоционална реакция. Средства като асонанс, алитерация, ономатопея и ритъм служат за постигане на музикален или заклинателен ефект. Използването на двусмислици, символизъм, ирония и други елементи на поетичния стил често оставят поезията отворена за различни интерпретации. По сходен начин метафората, сравнението и метонимията създават връзки между иначе различни образи. Сходства във формата на отделните стихове се създават чрез римата и ритъма.

Някои поетични форми са характерни за определени култури и жанрове или за определен език, с чиито особености са съобразени. Докато читателите, свикнали да идентифицират поезията с Данте, Гьоте, Мицкевич или Руми, я свързват със стихове, базирани на рима и версификация, съществуват и традиции, като библейската поезия, които използват други средства за постигане на ритъм и евфония.

 Прочетете повече...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Правила за гласуване

  • Можете да гласувате нагоре или надолу. Моля, винаги се вземат предвид контекстът при гласуване, например една песен трябва да се гласува нагоре или надолу по отношение на други песни, съдържащи се в албума, представяне на актьор в сравнение с други участници в същия филм, книга по отношение на други книги от същия автор или в рамките на същия жанр.
  • Гласуването може да бъде отменена, като кликнете обратното гласуване в рамките на 24 часа. След това можете да гласувате отново на същата позиция.
  • Всеки потребител има право на един глас за всяка позиция в рамките на определен списък на всеки 24 часа. След 24 часа можете да гласувате отново на същата позиция в рамките на същия списък.
  • Можете да гласувате за най-много обекти, колкото искате в списъка или на една и съща позиция, ако това е част от друг списък. Например, можете да гласувате David Bowie нагоре или надолу в списъка на поп музиканти, както и в списъка на инди рок изпълнители и в списъка на рок музиката артисти и т.н.
  • Happy гласуването!