Q208099

списък на Разкриване Филм : Гласувайте за любимите си.

списък на Разкриване Филм   : Гласувайте за любимите си.

Осъзнаването, самовъзприемането, самоопределянето, разкриването или още каминг аут e процес на (само) осъзнаване и споделяне (откриване) на идентичността спрямо и по отношение на сексуалната ориентация. Терминологичният израз „каминг-аут“ описва всички тези процеси, актове и т.н., той едва от английското coming out и е англицизъм, който е възприет в ЛГБТ жаргона и общността, както и в джендър, куиър теорията и прочее.

Много често под кратката форма каминг-аут на български, а и не само, заместваща другите употреби се разбира разкриването и дори публичното разкриване. Публичното разкриване е решението на публични личности, като филмови звезди, политици и т.н. да заявят открито пред медиите и споделят, разкрият своята хомосексуалност или различна полова идентичност (разкриване пред семейството, но публичен каминг аут, медиен каминг аут).

Изразът произлиза от английското „coming out of the closet“, тоест „да излезеш от гардероба/килера“ в смисъла на „да излезеш от скривалището си“, като буквалният превод на този английски фразеологизъм е „да излезеш от стенния гардероб“, т.е. „да излезеш на открито“. На български се използва и терминът „разкриване“ и разкривам се (жаргонно аутвам се) (например: „На колко години се разкри?“ „Аутна се пред приятелките си“), но терминологично предпочитаният вариант е „каминг-аут“.

Изразът каминг-аут не бива да се бърка с израза outing – аутинг, по-често аутване на някого, или being outed – да бъдеш аутнат от някого, тъй като вторият означава разкриване на нечия хомосексуалност от страна на трето лице, без заинтересованият да е дал съгласието си.

Противоположното на човек, който е направил каминг-аут (който е се е разкрил, аутнал) на английски език се нарича човек „in the closet“ (човек „в гардероба/килера“), а на български скрит, прикрит, криещ се и т.н.

 Прочетете повече...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.