Q189210

списък на Web Application Игра : Гласувайте за любимите си.

списък на Web Application Игра   : Гласувайте за любимите си.

Уеб приложение e приложение, до което потребителите имат достъп през мрежа като Интернет или интранет. Терминът също може да означава софтуерно приложение, което е написано на поддържан от браузър програмен език (като JavaScript, комбинирано с браузърно-рендериран маркиращ език като HTML) и което разчита обичайните уеб браузъри да успеят да рендерират приложението.

Уеб приложенията са популярни заради наличието навсякъде на уеб браузъри и заради удобството при ползването на браузъра като клиент или тънък клиент.

Услугите по изграждане на уеб приложения са много повече от разработването на красив и функционален уеб сайт. Става въпрос за създаване на последователно, професионално, брандирано уеб присъствие, което представя съответния бизнес пряко на неговите настоящи или потенциални клиенти.

 Прочетете повече...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.