Q719120

списък на Класическа Китара Музикална група & Музикален изпълнител : Гласувайте за любимите си.

списък на Класическа Китара Музикална група & Музикален изпълнител   : Гласувайте за любимите си.

Класическата китара, също наричана Испанска китара е музикален инструмент от групата на струнните инструменти. В съвременния си вид съществува от втората половина на 17 век.

Названието „класическа китара“ е неясно и объркващо тъй може се отнася до поне три различни понятия:

  • Техника на изпълнение — звукът се извлича от отделните струни ноктите или върховете на пръстите на ръката.
  • Репертоар — всеки репертоар може да бъде (и е), изпълняван на класическа китара. Както и при всеки друг инструмент не може да се направи стриктно разделение по такъв признак. Отделно от това изпълнителите на класическа китара много често изпълняват произведения композирани за най-различни други инструменти.
  • Форма, конструкция и материали — тези параметри на съвременните класически не са претърпели съществени промени от началото на 20-ти век, когато в употреба навлизат струните от найлон.

Класическата китара има шест струни с основнен строй — e1, b, g, d, A, E (ми от първа октава, си, сол, ре от малка октава, ла, ми от голяма октава). Известни са многобройни експерименти с добавяне на струни например десетструнната китара на Фердинандо Карули, но никой от тях не е получил широко разпространение с изключение на популярната през 18-19 век в Русия седемструнна китара.

 Прочетете повече...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.