Q1445650

списък на Holiday Музикална група & Музикален изпълнител : Гласувайте за любимите си.

списък на Holiday Музикална група & Музикален изпълнител   : Гласувайте за любимите си.

Празник е ден от годината, в който по историческа традиция е прието времето да се прекарва без трудови занимания, като обикновено всеки празник има своя специфична церемония, например закичване на мартеници на Баба Марта или консумация на рибни ястия на Никулден. Праз­ни­кът е ден в па­мет на не­що или ня­кой. Ден, чи­е­то пред­наз­на­че­ние е да из­ва­ди съз­на­ни­е­то ни от ви­хъ­ра на ежед­нев­ни­те ни гри­жи и да ни пос­та­ви там, къ­де­то ми­на­ло, нас­то­я­ще и бъ­де­ще ста­ват ед­но - във веч­ност­та. Празници има както в почивни, така и в делнични дни. Времето и периодиката на различните празници се определят по различни календари (например Грегорианския, Юлианския, лунния или друг).

Празниците могат да бъдат религиозни, професионални, официални и неофициални. Някои празници може да са едновременно от два типа, например Коледа е религиозен и официален празник. Официалните празници са специфични за всяка държава и са обявени за неработни дни за съответната държава. Професионалните празници обикновено са неофициални, но се честват на една и съща дата във всички държави.

Нашите празници са:

1 януари-Нова година

3 март-Ден на освобождението от Османско иго

април\май-Великден

1 май-Ден на труда

6 май-Ден на българската армия

24 май-Ден на писмеността

6 септември-Ден на обединението

22 септември- ден на независимостта на България

1 ноември-Ден на народните будители

24,25,26 декември-Коледа

 Прочетете повече...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.