Q285759

списък на Застрахователен Брокер Лице : Гласувайте за любимите си.

списък на Застрахователен Брокер Лице   : Гласувайте за любимите си.

Посредниците в застрахователната дейност са застрахователни брокери и застрахователни агенти. Разликата между брокер и агент е, че агентът представлява представител на една единствена застрахователна компания, а застрахователният брокер може да работи с всички застрахователи.

Съществено предимство на застрахователния брокер е ролята и възможността му да защитава интересите на клиента в случай на спор по изплащане на застрахователно обезщетение, както и в даването на пълна информация за най-изгодните за клиента условия.

Според българското законодателство (гл.14, чл.153, ал.1, Кодекс за застраховането) застрахователният брокер е „търговско дружество или едноличен търговец, вписан във водения от Комисията за финансов надзор регистър, който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество.“

 Прочетете повече...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Правила за гласуване

  • Можете да гласувате нагоре или надолу. Моля, винаги се вземат предвид контекстът при гласуване, например една песен трябва да се гласува нагоре или надолу по отношение на други песни, съдържащи се в албума, представяне на актьор в сравнение с други участници в същия филм, книга по отношение на други книги от същия автор или в рамките на същия жанр.
  • Гласуването може да бъде отменена, като кликнете обратното гласуване в рамките на 24 часа. След това можете да гласувате отново на същата позиция.
  • Всеки потребител има право на един глас за всяка позиция в рамките на определен списък на всеки 24 часа. След 24 часа можете да гласувате отново на същата позиция в рамките на същия списък.
  • Можете да гласувате за най-много обекти, колкото искате в списъка или на една и съща позиция, ако това е част от друг списък. Например, можете да гласувате David Bowie нагоре или надолу в списъка на поп музиканти, както и в списъка на инди рок изпълнители и в списъка на рок музиката артисти и т.н.
  • Happy гласуването!