Q329455

списък на Мирови Съд Лице : Гласувайте за любимите си.

списък на Мирови Съд Лице   : Гласувайте за любимите си.

Мировият съд е едноинстанционно съдилище в Княжество България, въведено с приетия през 1880 г. Закон за устройство на съдилищата.

Правният институт е реципиран от руския Устав за съдебните учреждения от 1864 г. въз основа приемствеността от предходното временно руско управление. Със Закона за устройство на съдилищата се създава освен мировия съд и прокурорския институт.

Мировият съд се налага като основа на правосъдието в историята на Третата българска държава както поради необходимостта от евтино и бързо правораздаване по масовите и незначителни наказателни и граждански дела, така и заради липсата на граждани с юридическо образование които да заемат съдийските длъжности. Идеята за мировия съд е заимствана от Руската империя, но мировите съдилища са познати още от 14 век като изпърво възникват в Англия, откъдето институтът е заимстван и се разпостранява в Германия, Франция и другите европейски страни.

Мировият съд е едноличен орган с район на действие, определен със закон, и обикновено съвпадащ с административната околия. Историята на българската държава и право познава няколко последователни закона за мировите съдилища. По същество в правораздавателната си дейност те заместват помирителните (полюбовните) съдилища. Мировият съд разглежда всякакви спорове, за които и двете страни са съгласни, като неговите решения са окончателни и не подлежат на обжалване. Към мировите съдилища няма прокурор, а обвиненията за престъпления и простъпки по наказателните дела които са му подсъдни се поддържат от полицейските или административните органи, както и от пострадалите.

 Прочетете повече...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Правила за гласуване

  • Можете да гласувате нагоре или надолу. Моля, винаги се вземат предвид контекстът при гласуване, например една песен трябва да се гласува нагоре или надолу по отношение на други песни, съдържащи се в албума, представяне на актьор в сравнение с други участници в същия филм, книга по отношение на други книги от същия автор или в рамките на същия жанр.
  • Гласуването може да бъде отменена, като кликнете обратното гласуване в рамките на 24 часа. След това можете да гласувате отново на същата позиция.
  • Всеки потребител има право на един глас за всяка позиция в рамките на определен списък на всеки 24 часа. След 24 часа можете да гласувате отново на същата позиция в рамките на същия списък.
  • Можете да гласувате за най-много обекти, колкото искате в списъка или на една и съща позиция, ако това е част от друг списък. Например, можете да гласувате David Bowie нагоре или надолу в списъка на поп музиканти, както и в списъка на инди рок изпълнители и в списъка на рок музиката артисти и т.н.
  • Happy гласуването!