Q516337

списък на Невромаркетинг Лице : Гласувайте за любимите си.

Невромаркетингът е нова област на маркетинга, която изучава сетивно-двигателните, когнитивните и емоционалните реакции на потребителите, подложени на маркетингови стимули като наименование, лого и други атрибути на бранда, съчетания на цветове, звукови сигнали, символи и други. За разлика от невроикономиката, която има по-теоретичен уклон, изучавайки основните механизми на вземането на решения, невромаркетингът е приложна област, която използва апаратура за образна медицинска диагностика за нуждите на маркетинговите проучвания.

Маркетолозите, занимаващи се с невромаркетинг, използват функционален магнитен резонанс, за да измерват промените в активността на различни части от мозъка, електроенцефалография за мониторинг на спонтанната електрична активност на мозъка, а също и сензори за измерване на промените във физиологическото състояние на организма като сърдечна честота, дихателна честота, кожно-галванични реакции, като по този начин изучават защо потребителите вземат определени решения и кои части от мозъка им участват в този процес. По този начин невромаркетолозите се опитват по-точно да оценят потребителските предпочитания, чието вербално изражение не винаги е истинно поради съществуващите предубеждения.

 Прочетете повече...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.