Q107711

списък на Пожарникар Лице : Гласувайте за любимите си.

списък на Пожарникар Лице   : Гласувайте за любимите си.

Пожарникар е обучен специалист и професионалист по борбата с пожари. Той също така притежава екипировка и оборудване за спасяване на човешки живот при природни бедствия и е способен да осигурява първа помощ при нужда. Тук се включва и оказването на практични спешни услуги, съвет и обучение за предпазване от пожари.

Към спешните услуги, които осигуряват пожарникарите, се включва контролиране и гасене на пожари, спасяване на жертви от горящи сгради, други инциденти или опасни ситуации, както и отзоваване при сигнали за бомби, замърсявания с химикали или други опасни вещества.

Противопожарната дейност включва провеждането на презентации в училищата или други обществени групи, проучване на сгради с цел да се разбере дали отговарят на противопожарните изисквания, осъществяване на контакт със строителни професионалисти, на които да се дадат напътствия за безопасност преди или по време на конструкцията на сградата. Ежедневните задължения включват проверка, почистване и поддръжка на оборудването и провеждането на тренировки и обучение.

В България тези сили са в състава на МВР. Кадрови пожарникари подготвя Школата по Противопожарна Охрана на МВР в гр. Варна, а инженерно-командния офицерски състав - във факултет Противопожарна Охрана в Висшата специална школа на МВР в София. Дейността е регламентирана със Закона за висшето образование, Закона за МВР, Закона за защита при бедствия.

 Прочетете повече...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Правила за гласуване

  • Можете да гласувате нагоре или надолу. Моля, винаги се вземат предвид контекстът при гласуване, например една песен трябва да се гласува нагоре или надолу по отношение на други песни, съдържащи се в албума, представяне на актьор в сравнение с други участници в същия филм, книга по отношение на други книги от същия автор или в рамките на същия жанр.
  • Гласуването може да бъде отменена, като кликнете обратното гласуване в рамките на 24 часа. След това можете да гласувате отново на същата позиция.
  • Всеки потребител има право на един глас за всяка позиция в рамките на определен списък на всеки 24 часа. След 24 часа можете да гласувате отново на същата позиция в рамките на същия списък.
  • Можете да гласувате за най-много обекти, колкото искате в списъка или на една и съща позиция, ако това е част от друг списък. Например, можете да гласувате David Bowie нагоре или надолу в списъка на поп музиканти, както и в списъка на инди рок изпълнители и в списъка на рок музиката артисти и т.н.
  • Happy гласуването!