Q285101

списък на Публикани Лице : Гласувайте за любимите си.

списък на Публикани Лице   : Гласувайте за любимите си.

Публиканите (на латински: publi cani; publicanus (ед.ч.)) са лица вземащи на определена цена под формата на откупуване (концесия) от римския фиск правото да управляват и стопанисват от името на държавата, но за своя сметка държавно имущество - publicum, което можело да бъде земя — ager, пасбище — scripturae, рудник — metalla, солник — salinae, както и публични приходи, например налози - vectigalia, мита - portoria, а също и обществени поръчки за строителство или доставки - примерно на хляб.

Публиканите били особено съсловие състоящо се предимно от търговско-финансови спекуланти в Древен Рим и по-сетне в Константинопол, както и в римските провинции. На родово и местно ниво се обединявали в своего рода корпорации (societates publicanorum или vectigalium) под ръководството на manceps.

Контрактите (tabulae censoriae) към публиканите се възлагали от магистрати-цензори провеждащи търговете при определени условия (leges censoriae). Търговете печелели онази корпорации които предложели най-високата цена (summis pretiis), а най-ниското предложение се наричало infimis pretiis.

В качеството на помощници на публиканите в провинциите били немалък персонал чиновници - несвободни граждани. Vectigalia (decumae, scripturae) и portoria в едни от провинциите се отдавали на една корпорация или пък portoria се съединявала с scripturae при друг вариант. В Сицилия и Азия decumani събирали десятък (decuma) от земеделската продукция. Pecuarii или scr i ptuarii събирали аренда за ползването на държавните пасбища, portoriorum conductores събирали такси за превоз на товар или акциз, а socii salarii и publicani metallorum събирали аренда — първите за производството на сол, а вторите за експлоатацията на рудник. Публиканите вземащи на откуп земя - possessores или pastores, не били арендатори на земята, а само посредници в събирането на държавното вземане от действителните арендатори, което откупували предварително на собствен риск от държавата.

В периода на Римската република от 123 до 81 г. пр.н.е. и особено по времето на Гракхите, публиканите придобили огромно влияние върху съда. През 1 век пр.н.е. публиканите играели значима политическа роля в Римската република. Участвали и пряко в политическия живот в Древен Рим на страната на противниците на сенатската партия, като даже успели да прокарат посредством натиск върху Сената някои римски лобистки закони в своя полза и интерес.

По времето на империята ролята на публиканите значително намаляла. С цел да се отърси от тяхното влияние особено в провинциите, централната римска власт започнала да възлага пряко на провинциалните магистрати събирането на фиска, който вече бил изцяло в пари. Постепенно властта на публиканите била ограничена, а влиянието им в и върху обществения живот - значително намалено. За публиканите останало само събирането на налога от пасбищата, солниците и рудниците, което за разлика от преди вече се извършвало под строг имперски контрол.

В библейски контекст и в книгите на църковнославянски език, публиканите са известни като митари.

 Прочетете повече...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Правила за гласуване

  • Можете да гласувате нагоре или надолу. Моля, винаги се вземат предвид контекстът при гласуване, например една песен трябва да се гласува нагоре или надолу по отношение на други песни, съдържащи се в албума, представяне на актьор в сравнение с други участници в същия филм, книга по отношение на други книги от същия автор или в рамките на същия жанр.
  • Гласуването може да бъде отменена, като кликнете обратното гласуване в рамките на 24 часа. След това можете да гласувате отново на същата позиция.
  • Всеки потребител има право на един глас за всяка позиция в рамките на определен списък на всеки 24 часа. След 24 часа можете да гласувате отново на същата позиция в рамките на същия списък.
  • Можете да гласувате за най-много обекти, колкото искате в списъка или на една и съща позиция, ако това е част от друг списък. Например, можете да гласувате David Bowie нагоре или надолу в списъка на поп музиканти, както и в списъка на инди рок изпълнители и в списъка на рок музиката артисти и т.н.
  • Happy гласуването!