Q219611

списък на Уфология Лице : Гласувайте за любимите си.

списък на Уфология Лице   : Гласувайте за любимите си.

Уфологията е псевдонаука, занимаваща се с наблюдения на неидентифицирани летящи обекти (от английски UFO, Unidentified flying object). Човек занимаващ се с уфология се нарича уфолог. Основното твърдение на уфолозите, е връзката на такива явления с извънземни апарати, макар че не всички уфолози я подкрепят. За някои изследователи дори доказани случаи на измама или самозаблуда си струват да се изследват от психологическа гледна точка.

 Прочетете повече...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.