ListVote.com - List. Vote. Learn.

Listvote List
Listvote Vote
Listvote Learn

ListVote.com носи света на факти на живота. Ние се подготвяме фактически списъци на нещата и да ги направи изборен и commentable, позволявайки на потребителите да създават динамични класации, които се променят и отразява променящите се мнения с течение на времето.

Няма да има " чалнат списъци "с участието на популярните startlets, които съществуват само за забавление, но " сериозен "списъци на verifyable факти. Помислете " Wikipedia на списъци ".

Сайтът е непретенциозен и лесно, като " List. Гласувайте. Научете. "Или " факти. Опити. Ангажиране. "В тази проста и ангажиране начин, потребителите ListVote.com създават становище слой върху фактическата вселената, която е динамична, винаги актуални и Zoomable над различни аспекти, като например време, място, значение, език и отношения с други теми и т.н.

Happy Обява и гласуване!

We are currently in Beta. Sign up for our mailing list!