ListVote.com - List. Vote. Learn.

Listvote List
Listvote List
Listvote List

ListVote носи живот на света на фактите.

Ние подготвяме списъци на всички факти и неща и ги правим великолепни и коментиращи. Това позволява на потребителите да създават динамични класации, които променят и отразяват променящите се тенденции и мнения във времето.

Няма да има "чалнат списъци", включващи знаменитости или събития, които съществуват само за кратко удоволствие. ListVote списъци само проверими, трайни факти. Мислете "Уикипедия на списъци".

Уебсайтът на ListVote е непретенциозен и е толкова прост, колкото е и простият като "списък с гласове." Научете. "Или" "факти, мнения, ангажименти." В този прост и ангажиращ начин потребителите създават слой за мнение над фактическата вселена, която е динамична , Винаги актуална и мащабируема по различни аспекти като време, място, уместност, език и отношения с други теми и т.н.

Честита регистрация и гласуване!

Понастоящем сме в Бета. Регистрирайте се в нашия пощенски списък!