Q333634

списък на Преводач Лице : Гласувайте за любимите си.

Преводач е човек, който извършва превод на устна реч или писмени текстове от един на друг език, най-често от чужд на роден и обратно. Преводачът може да превежда още от жестов език на устен и обратното, както и от един жестов език на друг.

Според вида превод, преводачите се разделят в специализацията си на преводачи от един на друг език, жестови преводачи, конферентни преводачи, преводачи-придружители и т.н.

Устният превод например се дели основно на два вида — консекутивен (последователен, при който говорещият и превеждащият се редуват) и симултанен, или още наричан синхронен (едновременен, при който говорещият не прави специални паузи, в които превеждащият да говори). Синхронният превод е предпочитан за конференции и обикновено се практикува при наличие на необходимата техника.

Други видове устен превод са устен превод от текст и превод на ухо („шюшотаж“).

За международен Ден на преводача е приет 30 септември, датата на смъртта на свети Йероним (342-420 г.), преводач на Библията на латински.

 Прочетете повече...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Правила за гласуване

  • Можете да гласувате нагоре или надолу. Моля, винаги се вземат предвид контекстът при гласуване, например една песен трябва да се гласува нагоре или надолу по отношение на други песни, съдържащи се в албума, представяне на актьор в сравнение с други участници в същия филм, книга по отношение на други книги от същия автор или в рамките на същия жанр.
  • Гласуването може да бъде отменена, като кликнете обратното гласуване в рамките на 24 часа. След това можете да гласувате отново на същата позиция.
  • Всеки потребител има право на един глас за всяка позиция в рамките на определен списък на всеки 24 часа. След 24 часа можете да гласувате отново на същата позиция в рамките на същия списък.
  • Можете да гласувате за най-много обекти, колкото искате в списъка или на една и съща позиция, ако това е част от друг списък. Например, можете да гласувате David Bowie нагоре или надолу в списъка на поп музиканти, както и в списъка на инди рок изпълнители и в списъка на рок музиката артисти и т.н.
  • Happy гласуването!